Cơ sở theo địa bàn: Thị xã Cửa Lò

STT Tên cơ sở Mã số ĐKKD Địa chỉ Giấy CNATTP Xếp loại
1 CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM VÕ KIM 00472/2002/HKD Số nhà 37, ngõ số 11, đường Phạm Nguyễn Du, Khối Hải Giang I, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 027/2019/NNPTNT-NA B
2 TRƯƠNG XUÂN TUÂN - LÀNG NGHỀ NƯỚC MẮM HẢI GIANG I Khối Tân Lộc, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 026/2019/NNPTNT-NA B
3 Công ty TNHH chế biến thủy hải sản Tuấn Bình 2901806053 Khối 6, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò 189/2016/NNPTNT-NA B
4 Bùi Thị Hằng 27B00111170 Khối 5, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò 132/2018/NNPTNT-NA B
5 Công ty thực phẩm sạch Bình An 2901798638 23, Nguyễn Cảnh Quế, Khối 1, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò 156/2016/NNPTNT-NA B
6 cơ sở chế biến nước mắm Lê Thị Dung QĐ 6138/2010. Khối Hải Giang , phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 45/2018/NNPTNT-NA B
7 cơ sở sơ chế, chế biến hải sản Lê Thị Lệ Quyên 6138/QĐ-UBND.3 Khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 195/2016/NNPTNT-NA B
8 cơ sở chế biến nước mắm Trần Thị Việt Hải Giang 1, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 34/2018/NNPTNT-NA B
9 cơ sở chế biến nước mắm Trần Thị Trâm 6138 Làng nghế nước mắm, khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 50/2018/NNPTNT-NA B
10 Công ty TNHHMTV Thương mại- dịch vụ tổng hợp Sông Lam 290116463521 Phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 147/2016/NNPTNT-NA B
11 Nguyễn Công Luống Làng nghề nước mắm Hải Giang 1, khối Hải Giang, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 33/2018/NNPTNT-NA B
12 Cơ sở nước mắm Biên Thương Khối Hải Giang I, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 31/2018/NNPTNT-NA B
13 Cơ sở chế biến nước mắm Lê Hồng Thái làng nghề NM Hải Giang I. Làng nghề nước mắm Hải Giang 1, khối Hải Giang, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 153/2018/NNPTNT-NA B
14 cơ sở chế biến giò chả An Vân 27b000894 Khối Hải Bình, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 231/2016/NNPTNT-NA B
15 cơ sở chế biến nước mắm Trần Thị Tuyết Khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 011/2019/NNPTNT-NA B
16 Võ Hồng Thạch 27.B.00111291 Khối 7, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò 012/2019/NNPTNT-NA B
17 cơ sở chế biến giò chả Trần Hữu Minh 27B000803 Khối Hải Tân, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 186/2016/NNPTNT-NA B
18 cơ sở chế biến nước mắm Thanh Diệu qđ564. Làng nghế nước mắm, khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 58/2018/NNPTNT-NA B
19 Công ty cổ phần thủy sản Vinh Hà 2900625777 Khối 4, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò 26/2017/NNPTNT-NA B
20 Công ty CP Thủy sản Nghệ An 2703000001 Khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 009/2019/NNPTNT-NA B
21 Cơ sở chế biến nước mắm Đặng Quốc Đồng làng nghề NM Hải Giang Khối Hải Giang I, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 006/2019/NNPTNT-NA B
22 Cơ sở đông lạnh thủy sản Nguyễn Tài Sơn 27.B.000593 Khối Hải Thanh, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 147/2017/NNPTNT-NA B
23 Cơ sở chế biến nước mắm Trần Thị Liên 27B001124 Phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 155/2018/NNPTNT-NA B
24 Cơ sở chế biến nước mắm Nguyễn Văn Thức làng nghề NM Hải Giang I Khối Hải Giang I, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 154/2018/NNPTNT-NA B
25 cơ sở chế biến nước mắm Thuận Thịnh 27B00111151 Khối Hải giang 1, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 90/2018/NNPTNT-NA B
26 Cơ sở thu mua kinh doanh NL thuỷ sản Nguyễn Khắc Hiến CL266/2011 Khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 055/2014/GCN-QLCL B
27 Hộ kinh doanh Vũ Thị Thuỷ 00329/2001/HKD Khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 153/2017/NNPTNT-NA B
28 Công ty TNHH XNK Hải Hưng 2901718008 Khối hải Giang 1, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 232/2017/NNPTNT-NA B
29 cơ sở kinh doanh hải sản Đõ Thị Tâm cl/317/2012 Khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 271/2017/NNPTNT-NA B
30 cơ sở chế biến nước mắm Trần Văn Thiện qđ564 Phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 59/2018/NNPTNT-NA B
31 Cơ sở chế biến nước mắm Nguyễn thị Kha 6138 Khối Hải Giang I, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 49/2018/NNPTNT-NA B
32 Cơ sở chế biến nước mắm Nguyễn Thị Tâm Khối Hải Giang I, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 32/2018/NNPTNT-NA B
33 cơ sở thu mua kinh doanh thủy sản Trần Văn Hùng 27B000842 Khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 35/2018/NNPTNT-NA B
34 Công ty cổ phần chế biến thuỷ sản và dịch vụ Cửa Hội Phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 45/2016/NNPTNT B
35 cơ sở kinh doanh hải sản Hoàng Văn Việt 27b8000706 Khối 1, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò 14/2018/NNPTNT-NA B
36 Cơ sở đông lạnh thủy sản Trần Văn Luật Khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 55/2016/NNPTNT-NA B
37 Cơ sở đông lạnh thủy sản Trần Văn Hải CL 134/2013 Khối Hải Thanh, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 50/2016/NNPTNT-NA B
38 Cơ sở thủy sản đông lạnh Đâu Khắc Long CL238/2010 Khối Hải Thanh, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 64/2017/NNPTNT-NA B
39 Cơ sở thu gom, kinh doanh nguyên liệu thủy sản;Nguyễn Thị Thống CL050/2009 Khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 010/2016/NNPTNT-NA B
40 Cơ sở thu mua thuỷ sản Hoàng Thị Liên cl202/2010 Khối Hải giang 2, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 14/2016/NNPTNT-NA B
41 Cơ sở Văn Đức Hoa 27.B.001118 Khối 1, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò 245/2017/NNPTNT-NA B
42 cơ sở thu mua thủy sản Nguyễn Thị Tâm 27B8000704 Khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 20/2016/NNPTNT-NA B
43 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng 27.B.8.000681 Khối 6, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò 201/2017/NNPTNT-NA B
44 Cơ sở thu mua bảo quản hàng thuỷ sản Trần Thị Luận (Long Luận) 27.B.001107 Khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 194/2017/NNPTNT-NA B
45 Cơ sở thu mua thuỷ hải sản Trương Như Hưng CL/153/2013 Khối Hải Thanh, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 179/2017/NNPTNT-NA B
46 Cơ sở thu gom kinh doanh nguyên liệu thuỷ sản Phạm Văn Quyết cl3812005 Cảng cá cửa Hội, khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 178/2017/NNPTNT-NA B
47 Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ tổng hợp Tâm Đức 2901717300 Khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 172/2017/NNPTNT-NA B
48 Cơ sở chế biến nước mắm Nguyễn Đình Nhật 27.B.0049181 Khối Hải Bằng 2, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò 169/2017/NNPTNT-NA B
49 Cơ sở thu mua thủy sản Trần Văn Sơn CL014/2007 Khối 1, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò 170/2017/NNPTNT-NA B
50 Cơ sở thu mua thủy sản Dương Văn Đậu 27.B.000490 Khối 1, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò 171/2017/NNPTNT-NA B
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay3,787
  • Tháng hiện tại97,990
  • Tổng lượt truy cập1,556,623
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây