Cơ sở theo địa bàn: Huyện Diễn Châu

STT Tên cơ sở Mã số ĐKKD Địa chỉ Giấy CNATTP Xếp loại
1 ĐẬU QUANG HẠNH 27m8008015 Xóm Yên Thịnh, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu 023/2019/NNPTNT-NA B
2 Cơ sở chế biến thủy sản Chu Thị Bảy 27M.8.014682 Xóm 2, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu 166/2017/NNPTNT-NA B
3 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Ba Miền 2901940299 Xóm 8, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu 104/2018/NNPTNT-NA B
4 Cơ sở chế biến các sản phẩm từ động vật Lê Văn Phương 27M8014503 Xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu 130/2016/NNPTNT-NA B
5 công ty TNHH xuất nhập khẩu DATUCO 2901753027 Số 16, khu liền kề Mường Thanh, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu 18/2017/NNPTNT_NA B
6 Cơ sở sản xuất nước mắm Cao Thanh Long 27.M.8.000515 Xóm Kim Liên, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu 90/2017/NNPTNT-NA B
7 Cơ sở Hoàng Ngọc Tiến 27M8017264 Xóm 2, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu 207/2017/NNPTNT-NA B
8 công ty Cp công nghệ nấm Thượng Lộc 2901830842 Xóm 11, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu 141/2018/NNPTNT-NA B
9 Doanh nghiệp tư nhân Phi Phúc 2901575448 Xóm 11, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu 024/2019/NNPTNT-NA B
10 Cơ sở chế biến giò chả Nguyễn Tiến Triển 27M801446 Xóm 5, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu 105/2018/NNPTNT-NA B
11 Cơ sở thu mua, chế biến Nguyễn Xuân Hoà 27M8000972 Xóm Đông Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu 249/2017/NNPTNT-NA B
12 cơ sở chế biến nước mắm, và sp dạng mắm Thanh Minh 27m8000464 Xóm Hải Đông, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu 192/2016/NNPTNT-NA B
13 cơ sở chế biến thủy sản Nguyễn Thị Liên 27M8018454 Xóm Tây Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu 140/2018/NNPTNT-NA B
14 Công ty CP thủy sản Vạn Phần Diễn Châu Xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu 31/2016/NNPTNT-NA B
15 Cơ sở chế biến giò chả Nguyễn Tiến Đinh 27m801443 Xóm Hoa Thành, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu 79/2016/NNPTNT-NA B
16 cơ sở chế biến giò chả Nguyễn Hữu Khương 27M8014873 Xóm 5, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu 190/2016/NNPTNT-NA B
17 cơ sở chê biến giò chả Lê Nam Hải 27M.8.015798 Xóm 4, xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu 95/2017/NNPTNT-NA B
18 Cơ sở kinh doanh lương thực Phạm Thị Hà 27m80003027 Thôn 6, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu 80/2016/NNPTNT-NA B
19 CƠ SỞ CHẾ BIẾN NEM HẢI SẢN LÊ TẤT THẮNG 27M8018838 Xóm 2B, xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu 007/2019/NNPTNT-NA B
20 cơ sở chế biến giò chả Nguyễn Thị Hà 27M8013568 Xóm 5, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu 160/2018/NNPTNT-NA B
21 cơ sở chế biến nem chua Cao Thị An 27m8014369 Xóm 5, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu 126/2018/NNPTNT-NA B
22 Cơ sở chế biến nước mắm Phạm Hồng Lĩnh 27m80004915 Xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu 32/2016/NNPTNT-NA B
23 cơ sở thu mua thủy sản Trần Thị Đường 27m80001559 Xóm Quyết Thành, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu 187/2016/NNPTNT-NA B
24 Trần Thị Trúc 27M80004184 Xóm Đông Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu 218/2017/NNPTNT-NA B
25 Cơ sở thuỷ sản khô Đào Thị Kim Oanh 27M8016099 Xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu 214/2017/NNPTNT-NA B
26 Lê Đức Hạnh 27m8014385 K6, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu 70/2016/NNPTNT-NA B
27 cơ sở kinh doanh hải sản Trần Thị Châu 27M8015366 Xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu 25/2017/NNPTNT-NA B
28 Cơ sở Nguyễn Thị Minh 27M80003679 Xóm Tây Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu 215/2017/NNPTNT-NA B
29 Cao Thị Quyến 27M80099830 Xóm Đồng Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu 219/2017/NNPTNT-NA B
30 Doanh nghiệp tư nhân Sỹ Thắng 2900548064 Xóm 1, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu 256/2017/NNPTNT-NA B
31 cà phê Tùng 27M8015071 Xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu 17/2017/NNPTNT-NA B
32 Cơ sở SX giá đỗ Vũ Thị Hằng 27M8015990 Xóm Trung Yên, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu 137/2017/NNPTNT-NA B
33 Cơ sở kinh doanh nông sản Lương Xuân Hùng 27M80004556 Xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu 119/2016/NNPTNT-NA B
34 cơ sở thu mua, kinh doanh NL thủy sản Đàm Thị Sâm 27m8009610 Xóm Hải Trung, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu 191/2016/NNPTNT-NA B
35 Hộ kinh doanh Cao Bá Cẩm 27M8010014 Xốm 4, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu 61/2018/NNPTNT-NA B
36 Cơ sở chế biến thuỷ hải sản Đinh Văn Khánh 27m8002947 Xóm Tiền Tiến, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu 86/2015/NNPTNT-NA B
37 cơ sở kinh doanh hải sản khô Trần thị Tám 27M80005571 Xóm Hồng Yên, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu 82/2017/NNPTNT-NA B
38 cơ sở thu mua thủy sảnTrần Ngọc Tuyển 27M.8.015881 Xóm Quyết Thành, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu 101/2017/NNPTNT-NA B
39 cơ sở thu mua thủy sản Hà Văn huỳnh 27M8011628 Xóm Trường Tiến, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu 22/2018/NNPTNT-NA B
40 cơ sở thu mua kinh doanh hải sản Trần Thị Xuân 27 M8009345 Xóm Chiến Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu 272/2017/NNPTNT-NA B
41 Cơ sở thu mua nguyên liệu thủy sản Nguyễn Văn Hưng Cảng cá Lạch Vạn, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu 170/2016/NNPTNT-NA B
42 Cơ sở Bùi Sinh Viên 27M8013590 Xóm 7, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu 243/2017/NNPTNT-NA B
43 Cơ sở kinh doanh lương thực TRương Sỹ khoa Xóm 6, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu 64/2016/NNPTNT-NA B
44 Trần Văn Thế 27M7000971 Thôn , xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu 174/2016/NNPTNT-NA B
45 Cơ sở kinh doanh lương thực Lê Thi Châu 27M80003186 Thôn 6A, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu 129/2016/NNPTNT-NA B
46 cơ sở kinh doanh lương thực Trương Thị Giang 27M8014551 Thôn 6, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu 162/2016/NNPTNT-NA B
47 Cơ sở thu mua kinh doanh hải sản Nguyễn Xuân Hải 27M80001075 Xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu 241/2017/NNPTNT-NA B
48 Vũ Thị Sâm 27M80005723 Xóm Chiến Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu 216/2017/NNPTNT-NA B
49 Thái Thị Phương 27M80003125 Xóm Chiến Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu 217/2017/NNPTNT-NA B
50 Cơ sở Lê Sóng Hồng 27M8008565 Xóm 7, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu 211/2017/NNPTNT-NA B
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay3,627
  • Tháng hiện tại58,098
  • Tổng lượt truy cập1,397,348
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây