Cơ sở theo lĩnh vực: Cơ sở trồng trọt

STT Tên cơ sở Mã số ĐKKD Địa chỉ Giấy CNATTP Xếp loại
1 Công ty CP Khai Sáng 34835/17 Xã Đô Thành, huyện Yên Thành 04/2018/NNPTNT-NA B
2 Hộ kinh doanh Lê Văn Hạnh 27L8000001.2494 Xã Sơn Thành, huyện Yên Thành 27/2014/ GCN-QLCL B
3 Công ty CPTM và SX tinh dầu thiên nhiên ATC 2901641161 Xóm Mỹ Hạ, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh 43/2018/NNPTNT-NA B
4 HTX sản xuất nông nghiệp sạch Happy- farm 270107000090 Xóm 3, xã Nghi Liên, thành phố Vinh 166/2018/NNPTNT-NA B
5 HTX sản xuất nông nghiệp sạch Happy- farm 270107000090 Xóm 3, xã Nghi Liên, thành phố Vinh 166/2018/NNPTNT-NA B
6 HTX sản xuất nông nghiệp sạch Happy- farm 270107000090 Xóm 3, xã Nghi Liên, thành phố Vinh 166/2018/NNPTNT-NA B
7 Công ty TNHH Đầu tư phát triển và ứng dụng công nghệ Quốc tế 2900608852 Tầng 4, số 166, đường Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành phố Vinh 233/2017/NNPTNT-NA A
8 Công ty TNHH Đầu tư phát triển và ứng dụng công nghệ Quốc tế 2900608852' Tầng 4, số 166, đường Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành phố Vinh 234/2017/NNPTNT-NA A
9 Hợp tác xã SX nuôi trồng dịch vụ Thuận Phát 270107000067 Xóm 5, xã Nghi Kim, thành phố Vinh 118/2017/NNPTNT-NA B
10 công ty CP nông sản hữu cơ Minh Đức 2901855029 272, đường Thăng Long, xóm 15, xã Nghi Kim, thành phố Vinh 10/2017/NNPTNT-NA B
11 công ty TNHH Khánh Hưng Thịnh 2901123459 Xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh 28/2017/NNPTNT-NA B
12 HTX nông nghiệp xanh Hồng Phong 270107000075 Xóm 2, 3, xã Nghi Liên, thành phố Vinh 91/2018/NNPTNT-NA B
13 Hợp tác xã Đông Vinh 6041/v2 Xóm Đông Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh 003/2016/NNPTNT-NA B
14 HTX Nông nghiệp và dịch vụ Tương Dương 270807000001 Bản Cảnh Tráp, xã Tam Thái, huyện Tương Dương 103/2018/NNPTNT-NA B
15 Tổ hợp tác xã sản xuất rau quả sach Bản Phòng 27H80001242 Bản Phòng, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương 10/2018/NNPTNT-NA B
16 Tổ hợp tác xã sản xuất rau quả sach Bản Phòng 27H80001242 Bản Phòng, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương 10/2018/NNPTNT-NA B
17 Trung tâm nghiên cứu cây ăn quả và cây công nghiệp Phủ Quỳ 81/QĐ-VKH Khối Thí Nghiệm, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa 174/2017/NNPTNT-NA B
18 HTX nông nghiệp sạch bưởi hồng Quang Tiến 272007000009 Khối Dốc Cao, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa 150/2017/NNPTNT-NA B
19 công ty TNHH nấm Thuận Phát 2901906636 Khối 6, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ 60/2018/NNPTNT-NA B
20 Công ty TNHH MTV NN Sông Con 2900329834 Xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ 259/2017/NNPTNT-NA B
21 Công ty CP sinh học An Hà 2901399721 Khối 10, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ 16/2015/NNPTNT-NA B
22 công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Vinh An 2901527371 Xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu 27/2017/NNPTNT-NA B
23 HTX nông nghiệp công nghệ cao Đồng Xứ Lìn 270607000019 Xóm Minh Hồ, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp 001/2019/NNPTNT-NA B
24 công ty TNHH nông nghiệp công nghệ cao Phương Thảo 2901910343 Xóm Minh Tâm, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp 277 /2017/NNPTNT-NA B
25 công ty CP đầu tư và Xuất nhập khẩu Đại Hưng 2901739463 Xóm Minh Hồ, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp 157/2018/NNPTNT-NA B
26 HỢP TÁC XÃ SX VÀ KD CAM PHÙNG HUYỀN 270607000010 Xóm Minh Hồ, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp 228/2017/NNPTNT-NA B
27 Công ty TNHHMTV nông nghiệp Xuân Thành 2900324628 Xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp 184/2017/NNPTNT-NA B
28 Hợp tác xã sản xuất, dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Tấn Thanh 270607000007 Xóm Dinh, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp 227/2017/NNPTNT-NA B
29 Công ty TNHHMTV Nông Công nghiệp 3/2 2900324618 Xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp 122/2016/NNPTNT-NA B
30 HTX sản xuất kinh doanh và DV Cây ăn quả Xuân Hợp 270607000001 Xóm Cốc Chát, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp 235/2017/NNPTNT-NA B
31 Công ty CP trang trại Nông sản Phủ Quỳ 2901640312 Xóm Minh Thành, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp 125/2018/NNPTNT-NA B
32 Công ty TNHH công nghệ cao Phủ Quỳ 2901852123 Khối Hợp Thành, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp 229/2017/NNPTNT-NA B
33 cơ sở sản xuất, kinh doanh cam Trần Hải Trung 27f8000889 Xóm Minh Thành, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp 58/2017/NNPTNT-NA B
34 HTX nông nghiệp Hợp Long 270707000003 Xóm Nam thắng, xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn 01/2018/NNPTNT-NA B
35 Hợp tác xã Việt Xanh 270707000008 Xóm Chợ, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn 05/2018/NNPTNT-NA B
36 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 19/5 huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An 270707000007 Xóm Làng Lầm, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn 252/2017/NNPTNT-NA B
37 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Tân huyện Nghĩa Đàn 270707000005 Xóm Quán Mít, xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn 258/2017/NNPTNT-NA B
38 Hợp tác xã nông nghiệp cây ăn quả 1.5 27G7000003 Xóm Bình Thành, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn 257/2017/NNPTNT-NA B
39 Công ty CP sản xuất và cung ứng rau quả sạch quốc tế 2901578382 Xóm Nam Sơn, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn 106/2015/NNPTNT-NA A
40 công ty cp tư vấn xây dựng Vĩnh Gia TTP-trạm dừng chân số 9 2901104167 Xóm Sông Lim, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn 83/2017/NNPTNT-NA B
41 Hợp tác xã Phủ Quỳ 2767000001 Xóm Lê Lai, xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn 068/2014/GCN-QLCL B
42 HTX Nông nghiệp Nam Xuân xanh 271807000005 Xóm 1, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn 18/2018/NNPTNT-NA B
43 HTX Nông nghiệp Nam Xuân xanh 271807000005 Xóm 1, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn 18/2018/NNPTNT-NA B
44 Trang trại tổng hợp Nguyễn Trọng Thể 27R8001806 Động Nhôn - Xóm 6a - Xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn 87/2017/NNPTNT-NA B
45 DN tư nhân Đại Phượng Xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, huyện Nam Đàn 030/2014-GCN-QLCL B
46 công ty Cp công nghệ nấm Thượng Lộc 2901830842 Xóm 11, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu 141/2018/NNPTNT-NA B
47 Cơ sở SX giá đỗ Vũ Thị Hằng 27M8015990 Xóm Trung Yên, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu 137/2017/NNPTNT-NA B
48 Công ty CP phủ Diễn APG 2901798081 Xóm 6, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu 133/2015/NNPTNT-NA B
49 Công ty CP đầu tư Thành Vinh Agritech 2901663951 Khối 6, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò 22/2014/GCN-QLCL B
50 HTX dịch vụ snả xuất nông nghiệp, chê biến, kinh doanh cam và các Sp từ cam Bản Pha 271107000021 Thôn bản Pha, xã Yên Khê, huyện Con Cuông 147/2018/nnptnt-na B
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay3,429
  • Tháng hiện tại76,928
  • Tổng lượt truy cập1,207,355
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây