Cơ sở theo lĩnh vực: Cơ sở thu gom, kinh doanh nguyên liệu thủy sản

STT Tên cơ sở Mã số ĐKKD Địa chỉ Giấy CNATTP Xếp loại
1 Cơ sở chế biến thủy sản Tứ Hải 27L8000001.5183 Xóm Xuân Lai, xã Đô Thành, huyện Yên Thành 160/2017/NNPTNT-NA B
2 cơ sở thu mua thủy sản Nguyễn Ngọc Thạch 27l80000015570 Xóm nhân Thành, xã Long Thành, huyện Yên Thành 23/2018/NNPTNT-NA B
3 Công ty TNHH Nguyễn Thị Hải Lý 2901805846 Khối Vĩnh Tiến, phường Hưng Bình, thành phố Vinh 200/2017/NNPTNT-NA B
4 Cơ sở thu mua NLTS Quế Thị Thu Nga Số 49, Ngô Văn Sở, phường Lê Mao, thành phố Vinh 227/2016/NNPTNT-NA B
5 Hộ Kinh doanh Vua Biển Nghệ An 27A8020550 Số 46, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh 254/2017/NNPTNT-NA B
6 Hộ kinh doanh Võ Thị Hồng 27A8020362 Số 3, ngõ 1, ngách 2 đường Đặng Nguyên Cẩn, phường Vinh Tân, thành phố Vinh 222/2017/NNPTNT-NA B
7 `Cơ sở tu mua thủy sản Phan Thị Hụê 27A8005589 Nhà 7, Ngõ 56, Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh 212/2016/NNPTNT-NA B
8 Công ty TNHH Thủy Hải sản Hà Như 2901708465 Xóm 14, xã Nghi Phú, thành phố Vinh 111/2017/NNPTNT-NA B
9 Cơ sở thu mua Thủy sản Đàm Xuân Tâm 27T8001787 Chợ Hiếu, phường Hoà Hiếu, thị xã Thái Hòa 143/2017/NNPTNT-NA B
10 CƠ SỞ 2 - CÔNG TY TNHH THỦY SẢN LỰC SỸ 2 Xóm Đức Xuân, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu 020/2019/NNPTNT-NA B
11 Công ty TNHH Hải Tâm 27i80000054 Xóm Phong Thái, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu 133/2018/NNPTNT-NA B
12 Cơ sở Nguyễn Thị Đào 27I80000318 Xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu 255/2017/NNPTNT-NA B
13 cơ sở thu mua, kinh doanh NL thủy sản Phạm Thị Phi 27I8003720 Thôn Đại Hải, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu 146/2016/NNPTNT-NA B
14 cơ sở chế biến mực khô Ngô Thị Loan 27I8000718 Xóm 4, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu 119/2017/NNPTNT-NA B
15 Cơ sỏ TM, CB hải sản khô Lê Thị Vân 27I0000084 Xóm 3, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu 104/2017/NNPTNT-NA B
16 Cơ sở kinh doanh Thuỷ hải sản Trương Đắc Hùng 27i80000024 Thôn Minh Sơn, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu 82/2015/NNPTNT-NA B
17 Công ty TNHH XNK thủy sản Lập Công 2901804930 Xóm 6, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu 43/2016/NNPTNT-NA B
18 Cơ sở thu mua, kinh doanh thủy sản Hồ lam 27I80000635 Xóm 2, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu 73/2016/NNPTNT-NA B
19 cơ sở thu mua sơ chế thủy sản Trương Thị Oanh 27I800073 Xóm Hòa Bình, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu 149/2016/NNPTNT-na B
20 cơ sở thu mua kinh doanh TS Hồ thị Thủy 27I8004407 Xóm Tuần A, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu 67/2017/NNPTNT-NA B
21 Cơ sở thu mua hàng thuỷ sản An Sâm 27i8000265 Thôn Tiến Mỹ, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu 64/2015/NNPTNT-NA B
22 Cơ sở thu mua kinh doanh hải sản Nguyễn Văn Hùng 27000180-HKD Thôn Đức Xuân, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu 48/2016/NNPTNT-NA B
23 CƠ sở thu mua kinh doanh hải sản Huyền Bình 27I8000928 Xóm Sơn Hải, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu 70/2014/GCN-QLCL B
24 Hộ Kinh doanh Mai Mi Linh Xóm Tiến Mỹ, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu 99/2013/GCN-QLCL B
25 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Bảo Phát 2901901155 Xóm Hợp Tâm, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp 242/2017/NNPTNT-NA B
26 Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị Thẩm 27Q00005137 Xóm 17, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc 213/2017/NNPTNT-NA B
27 Cơ sở đông lạnh thủy sản Trần Văn Hợi Xóm Xuân Lan, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc 159/2016/NNPTNT-NA B
28 Công ty Hùng Ngải Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc 160/2016/NNPTNT-NA B
29 Cơ sở đông lạnh thủy sản Ngô Đình Thuyết Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc 163/2016/NNPTNT-NA B
30 Cơ sở thu mua kinh doanh nguyên liệu thủy sản Trần Văn Tuất 27Q00002012 Xóm Xuân Lan, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc 002/2016/NNPTNT-NA B
31 cơ sở kinh doanh thủy sản Nguyễn Minh Hoàng Xóm Khánh Đông, xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc 65/2016/NNPTNT-NA B
32 Cơ sở thu mua Thủy sản Trần Thanh Bình 27R8002020 Xóm 11, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn 93/2017/NNPTNT-NA B
33 Doanh nghiệp tư nhân Phi Phúc 2901575448 Xóm 11, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu 024/2019/NNPTNT-NA B
34 cơ sở thu mua, kinh doanh NL thủy sản Đàm Thị Sâm 27m8009610 Xóm Hải Trung, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu 191/2016/NNPTNT-NA B
35 cơ sở thu mua thủy sảnTrần Ngọc Tuyển 27M.8.015881 Xóm Quyết Thành, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu 101/2017/NNPTNT-NA B
36 cơ sở thu mua thủy sản Hà Văn huỳnh 27M8011628 Xóm Trường Tiến, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu 22/2018/NNPTNT-NA B
37 cơ sở thu mua kinh doanh hải sản Trần Thị Xuân 27 M8009345 Xóm Chiến Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu 272/2017/NNPTNT-NA B
38 Cơ sở thu mua nguyên liệu thủy sản Nguyễn Văn Hưng Cảng cá Lạch Vạn, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu 170/2016/NNPTNT-NA B
39 Cơ sở thu mua kinh doanh hải sản Nguyễn Xuân Hải 27M80001075 Xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu 241/2017/NNPTNT-NA B
40 Cơ sở Lê Sóng Hồng 27M8008565 Xóm 7, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu 211/2017/NNPTNT-NA B
41 Cơ sở thu mua thủy sản Trần Lê 27M.8.017155 Xóm 3, xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu 187/2017/NNPTNT-NA B
42 Cơ sở thu mua TS Hồ Thị Oanh 27M.8.017137 Xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu 176/2017/NNPTNT-NA B
43 cơ sở kinh doanh hàng hải sản Trần Văn Hồng 27m8014531 Xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu 151/2016/NNPTNT-NA B
44 Cơ sở thu mua kinh doanh NL thủy sản Trần Đình Lập 27M8014153 Xóm Hồng Yên, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu 37/2016/NNPTNT-NA B
45 Công ty TNHH chế biến thủy hải sản Tuấn Bình 2901806053 Khối 6, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò 189/2016/NNPTNT-NA B
46 Công ty cổ phần thủy sản Vinh Hà 2900625777 Khối 4, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò 26/2017/NNPTNT-NA B
47 Cơ sở đông lạnh thủy sản Nguyễn Tài Sơn 27.B.000593 Khối Hải Thanh, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 147/2017/NNPTNT-NA B
48 Hộ kinh doanh Vũ Thị Thuỷ 00329/2001/HKD Khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 153/2017/NNPTNT-NA B
49 cơ sở kinh doanh hải sản Đõ Thị Tâm cl/317/2012 Khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 271/2017/NNPTNT-NA B
50 cơ sở thu mua kinh doanh thủy sản Trần Văn Hùng 27B000842 Khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 35/2018/NNPTNT-NA B
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay4,819
  • Tháng hiện tại62,729
  • Tổng lượt truy cập1,639,799
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây