Cơ sở theo lĩnh vực: Chế biến nước mắm, sản phẩm dạng mắm

STT Tên cơ sở Mã số ĐKKD Địa chỉ Giấy CNATTP Xếp loại
1 cơ sở chế biến thủy sản Trương Thị Lê 27J8002404 Xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ 134/2018/NNPTNT-NA B
2 Công ty cổ phần thuỷ sản Quỳnh Lưu Xóm 9, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu 112/2016/NNPTNT-NA B
3 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN VÀ CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM NGƯ QUỲNH 2901970215 Đội 6, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu 018/2019/NNPTNT-NA B
4 công ty TNHH An Ngư Tiến 2901900514 Xóm Phong Thái, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu 280/2017/NNPTNT-NA B
5 cơ sở chế biến nước mắm Phùng Thị Lan 27Q00005797 Xóm Khánh Đông, xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc 139/2018/NNPTNT-NA B
6 Công ty TNHHMTV MASAN MB 2901738808 Khu kinh tế Đông Nam, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc 81/2015/NNPTNT-NA B
7 Cơ sở chế biến nước mắm Trần Văn Tuấn 27U80000320 Khối phú lợi 2, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 97/2018/NNPTNT-NA B
8 cơ sở chế biến nước mắm và các sản phẩm dạng mắm Mai Dương 27u8000073 Khối Phú lợi1, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 145/2016/NNPTNT-NA B
9 cơ sở chế biến nước mắm Trần Thị Tuất 27u8000218 Khối Phú Lợi 1, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 66/2018/NNPTNT-NA B
10 Cơ sở chế biến nước mắm Trần Đức Ngọc 27U8000454 Khối Phú lợi I, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 158/2017/NNPTNT-NA B
11 Trần Thị Thường 27U8001822 Khối Phú Lợi 1, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 135/2017/NNPTNT-NA B
12 Cơ sở chế biến nước mắm Nguyễn Thị Ánh 27u8000929 Khối Phú lợi I, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 55/2018/NNPTNT-NA B
13 cơ sở chế biến nước mắm Nguyễn Thị Chu 27u8001075 Khối Phú Lợi 1, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 57/2018/NNPTNT-NA C
14 Cơ sở chế biến nước mắm Thành Khuyên 27u000073 Làng nghề Phú Lợi, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 73/2018/NNPTNT-NA C
15 Cơ sở chế biến nước mắm Trần Thanh Hùng 27I80000433 Làng nghề Phú Lợi, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 134/2017/NNPTNT-NA B
16 Cơ sở chế biến nước mắm Trần Thị Chính 27U8000294 Làng nghề Phú Lợi, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 151/2018/NNPTNT-NA B
17 Cơ sở chế biến nước mắm Nguyễn Xân 27U8000455 Làng nghề Phú Lợi, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 177/2017/NNPTNT-NA B
18 Cơ sở chế biến nước mắm Hùng Huê 27u8000151 Làng nghề Phú Lợi, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 23/2016/NNPTNT-NA B
19 Cơ sở chế biến nước mắm Sự Tâm 27U8002230 Khối Phú Lợi 1, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 131/2017/NNPTNT-NA B
20 Cơ sở chế biến nước mắm Tuất Thanh 27u8000274 Khối Phú Lợi, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 72/2018/NNPTNT-NA B
21 Cơ sở nước mắm Trần Đúc 27u800974 Khối Phú lợi 1, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 67/2018/NNPTNT-NA B
22 Cơ sở chế biến nước mắm Cương Hà 27U8002790 Khối Phú Lợi 1, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 51/2018/NNPTNT-NA B
23 Cơ sở chế biến nước mắm Cương Ngần 27I8000075 Xóm Phú Lợi I, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 60/2019/NNPTNT-NA B
24 cơ sở chế biến nước mắm Trần Đức Hoàng 27I80000991 Khối Phú Lợi 1, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 52/2018/NNPTNT-NA B
25 Huấn Thắng 27U8002365 Khối Phú Lợi 2, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 196/2017/NNPTNT-NA B
26 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHÚ CHÂU 271307.000056q Làng nghề Phú Lợi, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 41/2018/NNPTNT-NA B
27 cơ sở chế biến nước mắm và các sp dạng mắm Nguyễn Thị Lệ 27u8001483 Khối Phú lợi1, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 144/2016/NNPTNT-NA B
28 Cơ sở sản xuất nước mắm Trần Đức Tiến 27i800147 Khối Phú Lợi 2, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 55/2015/NNPTNT-NA B
29 Cơ sở chế biến nước mắm Hoàng Thị Cúc 27u8000669 Làng nghề Phú Lợi, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 34/2015/NNPTNT-NA B
30 Cơ sở chế biến nước mắm Trần Thị Ơng Làng nghề Phú Lợi, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 089/2014/GCN- QLCL B
31 Cơ sở chế biến nước mắm Nguyễn Thị Kỳ Làng nghề Phú Lợi, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 052/2012/GCN-QLCL B
32 Cơ sở chế biến nước mắm Trần Văn Nguyên Làng nghề Phú Lợi, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 103/2013/GCN- QLCL B
33 Cơ sở chế biến nước mắm Trần Thị Quyên Làng nghề Phú Lợi, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 055/2012/GCN-QLCL B
34 Cơ sở chế biến nước mắm Nguyễn Thị Thương Khối Phú Lợi 1, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 056/2012/GCN-QLCL B
35 Cơ sở chế biến nước mắm Hùng Hồng Làng nghề Phú Lợi, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai 013/2012/GCN-QLCL A
36 ĐẬU QUANG HẠNH 27m8008015 Xóm Yên Thịnh, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu 023/2019/NNPTNT-NA B
37 Cơ sở sản xuất nước mắm Cao Thanh Long 27.M.8.000515 Xóm Kim Liên, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu 90/2017/NNPTNT-NA B
38 cơ sở chế biến nước mắm, và sp dạng mắm Thanh Minh 27m8000464 Xóm Hải Đông, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu 192/2016/NNPTNT-NA B
39 Công ty CP thủy sản Vạn Phần Diễn Châu Xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu 31/2016/NNPTNT-NA B
40 Cơ sở chế biến nước mắm Phạm Hồng Lĩnh 27m80004915 Xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu 32/2016/NNPTNT-NA B
41 HTX chế biến thủy hải sản Diễn Châu 271307000052 Xóm Hải Đông, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu 46/2017/NNPTNT-NA B
42 Cơ sở chế biến nước mắm Cao Thi Nghiên 27M8000551 Xóm Yên Quang, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu 034/2014-GCN-QLCL B
43 Cơ sở chế biến nước mắm Nguyễn Văn Hùng 27M- 80001522 Xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu 032/2014-GCN-QLCL B
44 Cơ sở chế biến nước mắm Ngô Xuân Ba 27M80003005 Xóm Ngọc Văn, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu 08/2015/NNPTNT-NA C
45 CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM VÕ KIM 00472/2002/HKD Số nhà 37, ngõ số 11, đường Phạm Nguyễn Du, Khối Hải Giang I, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 027/2019/NNPTNT-NA B
46 TRƯƠNG XUÂN TUÂN - LÀNG NGHỀ NƯỚC MẮM HẢI GIANG I Khối Tân Lộc, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 026/2019/NNPTNT-NA B
47 Bùi Thị Hằng 27B00111170 Khối 5, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò 132/2018/NNPTNT-NA B
48 cơ sở chế biến nước mắm Lê Thị Dung QĐ 6138/2010. Khối Hải Giang , phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 45/2018/NNPTNT-NA B
49 cơ sở sơ chế, chế biến hải sản Lê Thị Lệ Quyên 6138/QĐ-UBND.3 Khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 195/2016/NNPTNT-NA B
50 cơ sở chế biến nước mắm Trần Thị Việt Hải Giang 1, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 34/2018/NNPTNT-NA B
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay2,361
  • Tháng hiện tại65,935
  • Tổng lượt truy cập1,643,005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây