Cơ sở theo lĩnh vực: Chế biến giò, chả

STT Tên cơ sở Mã số ĐKKD Địa chỉ Giấy CNATTP Xếp loại
1 Cơ sở chế biến giò chả Lê Văn Xuyên 27L80000016953 Xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, huyện Yên Thành 99/2018/NNPTNT-NA B
2 cơ sở chế biến giò chả Đinh Thị Vinh 27r8000001.5307 Xã Hợp Thành, huyện Yên Thành 48/2017/NNPTNT-NA B
3 Cơ sở chế biến giò chả Ngô Trí Quyền 27L8000001.5705 Xóm Sơn Thành, xã Nam Thành, huyện Yên Thành 159/2017/NNPTNT-NA B
4 cơ sở chế biến giò chả Lê Thị Quỳnh 27l80000017200 Xóm Trần Phú, xã Nam Thành, huyện Yên Thành 127/2018/NNPTNT-NA B
5 CƠ sở chế biến giò chả Hoàng Đình Hải 27l80000013489 Khối 11, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành 49/2017/NNPTNT-NA B
6 cơ sơ chế biến giò chả Nguyễn Thị Hồng 27L8000001.3505 Xóm Thọ Trà, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành 137/2016/NNPTNT-NA B
7 cơ cở chế biến giò chả Trần văn Hà 27l80000013991 Xóm 6, Thọ Trà, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành 76/2017/NNPTNT-NA B
8 Cơ sở chế biến giò chả Nguyễn Văn Cường 27L8000001.5522 Xóm 4, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành 120/2017/NNPTNT-NA B
9 cơ sở chế biến giò chả Lê Đình Chung 27l800000 Xóm 9, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành 158/2016/NNPTNT-NA B
10 Cơ sở chế biến giò chả Nguyễn Văn Quảng 27L8000001.4857 Xóm Phú Vinh, xã Đô Thành, huyện Yên Thành 161/2017/NNPTNT-NA B
11 Cơ sở chế biến giò chả Nguyễn Hữu Hóa 27L8000001.3947 Xóm 9, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành 129/2017/NNPTNT-NA B
12 Cơ sở chế biến giò chả Nguyễn Duy Thái 27L80000016657 Đường 7B, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành 92/2018/NNPTNT-NA B
13 Cơ sở SX giò, nem Hoàng Thị Minh 27L8000001.5482 Chợ Vẹo, xã Liên Thành, huyện Yên Thành 108/2017/NNPTNT-NA B
14 Cơ sở chế biến giò chả Trần Văn Bá 27L8000001.3969 Xã Long Thành, huyện Yên Thành 110/2017/NNPTNT-NA B
15 cơ sở chế biến giò chả Nguyễn Văn Thắng 27l80000014017 Xóm Tam Hợp, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành 80/2017/NNPTNT-NA B
16 Cơ sở sản xuất giò chả Hồ Thị Hà 27a8013908 Số 13, Nguyễn Sinh Sắc, phường Cửa Nam, thành phố Vinh 208/2016/NNPTNT-NA B
17 cơ sở chế biến giò chả Nguyễn Quốc Đường 27A8018201 Số nhà 77 Phan huy Chú, phường Trung Đô, thành phố Vinh 199/2016/NNPTNT-NA B
18 Cơ sở chế biến giò chả Nguyễn Văn Chuẩn 27A8019473 Xóm 3, xã Nghi Phú, thành phố Vinh 115/2017/NNPTNT-NA B
19 Cơ sở chế biến giò chả Lê Văn Hùng 27A6021610 Số 3, đường Nguyễn Tiềm, khối 11, phường Đội Cung, thành phố Vinh 93/2018/NNPTNT-NA B
20 Hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Khánh 27A80003651 Số 19-Ngõ 13 Lê Mao kéo dài, phường Vinh Tân, thành phố Vinh 148/2017/NNPTNT-NA B
21 cơ sở chế biến giò chả Bùi Thị Thư 27A8021654 Xóm 3, xã Hưng Chính, thành phố Vinh 74/2018/NNPTNT-NA B
22 Hộ kinh doanh Ánh Thu 27A8013722 Số 14-Ngõ 2 Hồ Xuân Hương, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh 010/2019/NNPTNT-NA B
23 Cơ sở chế biến giò chả Nguyễn Hoàng Túc 27A8019113 Khối Phúc lộc, phường Vinh Tân, thành phố Vinh 44/2018/NNPTNT-NA B
24 HỢP TÁC XÃ HOÀNG ANH FARM 270107000100 Số 1, ngõ 5, đường Cao Xuân Dục, phường Bến Thủy, thành phố Vinh 025/2019/NNPTNT-NA B
25 Cơ sở sản xuất giò chả Phạm Văn Dương 27A8013711 18 - Đặng Nguyên Cẩn, phường Vinh Tân, thành phố Vinh 131/2016/NNPTNT-NA B
26 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUANG TRANG 2901910946 Số 14, Bùi Dương Lịch, phường Quán Bàu, thành phố Vinh 262/2017/NNPTNT-NA B
27 Cơ sở chế biến giò chả Hồ Viết Giang 27A8017818 Số 2, Đặng Nguyên Cẩn, khối Vĩnh Phúc, phường Vinh Tân, thành phố Vinh 132/2016/NNPTNT-NA B
28 cơ sở chế biến giò chả Phan Thanh Hoàng 27A8017920 Số 50, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh 223/2016/NNPTNT-NA B
29 cơ sở chế biến giò chả Nguyễn Thị DIễm Soa 27A8017233 Số 6, ngõ 85 đường Đinh Công Tráng, phường Lê Mao, thành phố Vinh 135/2016/NNPTNT-NA B
30 Cơ sở nem chua Phạm Thanh An 27A8015985 Só nhà 39, đường Kim Đồng, khối Tân Tiến, phường Hưng Bình, thành phố Vinh 70/2018/NNPTNT-NA B
31 cơ sở chế biến giò chả Cồ Thị Tỵ 27A8017701 Só 106, đường Võ Thj Sáu, phường Trường Thi, thành phố Vinh 109/2016/NNPTNT-NA B
32 cơ sở chế biến giò chả Đặng Thị Hồng 27A8051813 Số 13, ngõ 129 đường Ngư Hải, phường Lê Mao, thành phố Vinh 121/2016/NNPTNT-NA B
33 Cơ sở sản xuất gò chả Trương Văn Đản Số 20, ngõ 73, Trần Bình Trọng, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh 155/2016/NNPTNT-NA B
34 Cơ sở sản xuất giò chả Thiện Lâm Khối 19, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh 154/2016/NNPTNT-NA B
35 Cơ sở sản xuất giò chả Nguyễn Văn Sinh Xóm 7, xã Nghi Phú, thành phố Vinh 176/2016/NNPTNT-NA B
36 cơ sở chế biến giò chả Phạm Thanh Phong 27A8019112 Số 7, ngõ 26, đường tàu cũ, phường Trung Đô, thành phố Vinh 20/2017/NNPTNT-NA B
37 Cơ sở chế biến thực phẩm Dũng Trình 27A8013210 38 Bến Đền, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh 30/2017/NNPTNT-NA B
38 Cơ sở chế biến giò chả Hồ Viết Trung 27A8009599 27 ngõ 10 - Đặng Tất, phường Lê Mao, thành phố Vinh 190/2017/NNPTNT-NA B
39 Cơ sở chế biến giò chả Bà Dung 27A8014078 Ngõ 85 - Đinh Công Tráng, phường Lê Mao, thành phố Vinh 004/2019/NNPTNT-NA B
40 Cơ sở sản xuất giò chả Tân Phúc 27A8013309 Xóm 7, xã Nghi Phú, thành phố Vinh 162/2018/NNPTNT-NA B
41 Công ty Cp Thực phẩm Tứ Phương-Nhà máy sản xuất thực phẩm Tứ Phương 2901853014/00004 Xóm Kim Hòa, xã Nghi Ân, thành phố Vinh 156/2018/NNPTNT-NA B
42 cơ sở chế biến giò chả Nguyễn Thị Vân 27A8018470 Khối 1, phường Bến Thủy, thành phố Vinh 007/2017/NNPTNT-NA C
43 Hộ kinh doanh Lê Dân Dũng 27A8019726 Số 5, ngõ 56,đường Nguyễn Sư Hồi, xã Hưng Đông, thành phố Vinh 199/2017/NNPTNT-NA B
44 cơ sở chế biến giò chả Thảo Hùng 27a8020476 Số 36 Xuân Thủy khối Mỹ Thành, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh 281/2017/NNPTNT-NA B
45 Cơ sở chế biến giò chả Vũ Thị Hà 27A8017471 Chợ Kênh Bắc, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh 40/2016/NNPTNT-NA B
46 Cơ sở chế biến giò chả Hồ Tiến Dũng 27A8021607 Khối 6, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh 94/2018/NNPTNT-NA B
47 Cơ sở chế biến giò chả Nguyễn Văn Sự 27a8020614 Xóm 7, xã Nghi Phú, thành phố Vinh 275/2017/NNPTNT-NA B
48 Cơ sở chế biến kinh doanh giò chả Nguyễn Văn Hoan 27A8014858 Xóm 3, xã Nghi Phú, thành phố Vinh 001/2016/NNPTNT-NA B
49 cơ sở chế biến giò chả Nguyễn Thị Nam 27A8003710 Xóm 3, xã Nghi Phú, thành phố Vinh 282/2017/NNPTNT-NA B
50 cơ ở chế biến giò chả Nguyễn Lý Hải 27A8021563 Số 3, nghách 2 ngõ 219, đường Ngô đức Kế, phường Vinh Tân, thành phố Vinh 63/2018/NNPTNT-NA B
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay1,398
  • Tháng hiện tại80,702
  • Tổng lượt truy cập1,763,242
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây